EUPD

Managementul comunicarii cu alumni pentru institutii de invatamant superior din Romania

 

In perioada noiembrie 2010 - octombrie 2013 Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului deruleaza in parteneriat cu Univeristatea de Vest din Timisoara, Univeristatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Univeristatea Alexandru Iona Cuza din Iasi, S.C. Novensys corporation S.R.L., S.C. GOLD AGAMA CONSULTING S.R.L., Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania, proiectul "Managementul comunicarii cu alumni pentru institutii de invatamant superior din Romania" . Proiectul  vine in intampinarea problemei comunicarii intre mediul univeristar si mediul economic, in vederea promovarii ofertei educationale, imbunatatirii serviciilor oferite de sistemul de invatamant si corelarii cererii pietei muncii cu oferta educationala univeristara. Proiectul vine cu actiuni de implicare/participare a comnutatii de afaceri in activitatile si procesele de definire a competentelor si a programelor de studii univeristare. Proiectul va dezvolta si implementa un sistem de management al relatiilor cu alumni.

            Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania este implicata in implementarea proiectului in calitate de partener, prin urmatoarele activitati:  contribuie la realizarea de analize/studii in vederea unei mai bune corelari cu nevoile pietei muncii, dezvoltarea unei strategii de comunicare intre univeristati, studenti si angajatori, participa la dezvoltarea unei retele de comunicare intre univeristatile partenere, contribuie la realizarea sesiunilor de formare pentru utilizarea si administrarea unui sistem de management de procese, participa la activitati de promovare pentru corelarea invatamantului superior cu piata muncii prin intermediul noilor instrumente de comunicare, contrubuie la realizarea de activitati inovatoare si interregionale pentru asigurarea calitatii in invatamantul superior prin desfasurarea de activitaai de comunicare cu alumni.

Pentru mai multe detalii vizitati http://www.comunicare-alumni.ro/.

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Univeristatea de Vest din Timisoara, Univeristatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca, Univeristatea Alexandru Iona Cuza din Iasi, S.C. Novensys corporation S.R.L., S.C. GOLD AGAMA CONSULTING S.R.L

Alte proiecte