EUPD

Impreuna, pentru informarea, constientizarea si promovarea egalitatii de sanse si gen

Uniunea Nationala a Tururor Studentilor din Romania deruleaza, in perioada decembrie 2010 - noiembrie 2013, in parteneriat cu Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si  Sportului si  cu Federatia Nationala Sindicala Alma Mater. proiectul „Impreuna pentru informarea, constientizarea si promovarea egalitatii de sanse si gen", proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 6 - „Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor", Domeniul Major de Interventie 6.3 - „Dezvoltarea si promovarea principiului egaliatii de sanse si gen in societatea romaneasca".

Proiectul vizeaza „Dezvoltarea si furnizarea unui pachet integrat de servicii de formare , informare si constientizare in vederea eliminarii practicilor discriminatorii la locul de munca, bazate pe criterii precum gen, origine etnica, dizabilitati, varsta, etc., cat si pentru promovarea conceptelor de egalitate de sanse si gen."

Obiectivul general al proiectului este „Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si promovarea unei societati inclusive si coezive in scopul asigurarii bunastarii tuturor cetatenilor".

Uniunea Nationala a Tuturor Studentilor din Romania este implicat in proiect in calitate  de beneficiar al proiectului si va asigura managementul proiectului luand parte in toate activitatile din proiect.

 

Pentru mai multe detalii vizitati www.totiegali.ro

 

 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Federatia Nationala Sindicala Alma Mater

Alte proiecte