EUPD

Licitatie servicii juridice

 

Proiect ID 63310

„Împreună pentru informarea, conștientizarea și promovarea egalității de șanse și gen!"

 

ANUNȚ PUBLICITAR

 

Uniunea Națională a tuturor Studenților din România, Splaiul Independentei nr. 290, Sector 6, Bucuresti, Centrul Studentesc, Etaj 3 (Camin P21-22), telefon: 0723.164.187,  fax 031.817.18.99,  www.totiegali.ro,  anunță efectuarea achiziției de Servicii de asistență juridică pentru desfășurarea achizițiilor în vederea implementării  Proiectului „Împreună, pentru informarea, conștientizarea și promovarea egalității de șanse și gen"

Uniunea Națională a tuturor Studenților din România este beneficiarul  unui contract de finanțare din fonduri structurale ale Uniunii Europene, pentru Proiectul : „Împreună, pentru informarea, conștientizarea și promovarea egalității de șanse și gen" cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Mai multe informații despre acest program se pot obține de pe site-ul : www.fseromania.ro.

Documentația pentru ofertanți poate fi obținută în urma unei solicitări adresate direct achizitorului, prin fax, la numărul 031.817.18.99 (în atenția: Birdeanu Andreea).

Ofertele vor fi depuse în Splaiul Independentei nr. 290, Sector 6, Bucuresti, Centrul Studentesc, Etaj 3, (Camin P21-22), termenul limită pentru depunerea ofertei fiind 7 februarie 2011, ora 13.00.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Pentru informații, vă rugăm să contactați Uniunea Națională a tuturor Studenților din România la numărul  de fax 031.817.18.99  (în atenția: Birdeanu Andreea).

 

Alte anunturi