EUPD

ANUNT PUBLICITAR 61752

ANUNŢ PUBLICITAR

 

Uniunea Naţională a tuturor Studenţilor din România, Splaiul Independenţei nr. 290, Sector 6, Bucureşti, Centrul Studenţesc, Etaj 2 (Cămin P21-22), telefon: 0765.473.164; fax 031.817.18.99, www.untsr.ro,  anunţă efectuarea achiziţiei de Servicii de proiectare şi mentenanţă site în vederea implementării  Proiectului „Pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona şcoala!"-POSDRU/91/2.2/S/61752.

Uniunea Naţională a tuturor Studenţilor din România este partener în cadrul proiectului : „Pentru sănătatea ta, pentru a nu abandona şcoala!" cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Mai multe informaţii despre acest program se pot obţine de pe site-ul : www.fseromania.ro.

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută în urma unei solicitări adresate direct achizitorului, prin fax la nr. 031.817.18.99 (în atenţia: Ana Maria Tatu).

Ofertele vor fi depuse în Splaiul Independenţei nr. 290, Sector 6, Bucureşti, Centrul Studenţesc, Etaj 2, (Cămin P21-22), termenul limită pentru depunerea ofertei fiind 02.03.2011, ora 12.00.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

Pentru informaţii, vă rugăm să contactaţi Uniunea Naţională a tuturor Studenţilor din România la numărul de telefon 0765.473.164 (în atenţia: Ana Maria Tatu).

 

Alte articole