EUPD

Achizitie servicii cercetare de teren

 

ANUNT PUBLICITAR


Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania, Splaiul Independentei nr. 290, Sector 6, Bucuresti, Centrul Studentesc, Etaj 2 (Camin P21-22), telefon: 0737.514.525; fax 031.817.18.99,  www.untsr.ro,  anunta efectuarea achizitiei de Servicii cercetare de teren  in vederea implementarii  Proiectului „ Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati "- POSDRU/86/1.2/S/63951.

Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania este partener in cadrul proiectului : „Dezvoltarea si implementarea unui program-pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati" cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Mai multe informatii despre acest program se pot obtine de pe site-ul : www.fseromania.ro.

Documentatia pentru ofertanti poate fi obtinuta in urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax la nr. 031.817.18.99 (in atentia: Ana- Maria Tatu).

Ofertele vor fi depuse in Splaiul Independentei nr. 290, Sector 6, Bucuresti, Centrul Studentesc, Etaj 2, (Camin P21-22), termenul limita pentru depunerea ofertei fiind 19.05.2011, ora 12.00.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare:  oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Pentru informatii, va rugam sa contactati Uniunea Nationala a tuturor Studentilor din Romania la office@unsr.ro.

 

Alte articole